вторник, 7 април 2015 г.

„Слънчев бряг” АД: До 15 май незаконните обекти да бъдат премахнати

„Слънчев бряг” АД отново  настоява държавата да упражни правомощията си и спешно да предприеме мерки за премахване на незаконните павильони в комплекса. Дружеството иска проблемът да бъде окончателно решен и поставя срок за това – преди началото на активния туристически сезон.

„Настояваме до 15 май цялата процедура да бъде приключена, незаконните преместваеми обекти да бъдат описани, да бъде избрана фирма, която да ги премахне, до началото на активния туристически сезон алеите и зелените площи в комплекса да бъдат освободени от павилиони и сергии. Правим всичко това в интерес на туристите и на хотелиерите, които също от години заявяват желание за премахване на незаконните обекти”, каза Златко Димитров, изпълнителен директор на дружеството, стопанисващо инфраструктурата на курорта.
Като държавно дружество „Слънчев бряг” АД дава пример и първо премахва своите павилиони въпреки, че те са абсолютно законни и са един от малкото източници на приходи за издръжка на инфраструктурата в комплекса.

Дружеството призовава хотелиерите и собствениците на различни обекти да последват този пример, защото незаконните обекти влияят негативно не само на имиджа на комплекса, а и на собствения им бизнес. В противен случай и лято’2015 Слънчев бряг ще посрещне с вида на битак, а туристите ще продължават да търсят пролуки към плажа през китайската стена от сергии и заведения, проточваща се по цялата крайбрежна алея. 
Незаконните търговски обекти са дългогодишен проблем на Слънчев бряг, който държавата отказва да разреши. Съдействие все още не са оказали и собствениците, въпреки че през февруари т.г. на среща с министъра на туризма Николина Ангелкова браншовата им организация – „Съюзът на собствениците”, уверяваше, че именно това е тяхното основно желание. 

Ръководството на „Слънчев бряг” АД изпрати поредния сигнал до Министерството на регионалното развитие и благоустройството през м. март т.г. Към него е приложена цялата налична информация и кореспонденция, водена с отговорните институции за незаконно поставените премесваеми обекти - общо 13 на брой списъци, констатации от извършени проверки, писма и сигнали. Дружеството стопанисва инфраструктурата на курорта, но не е овластено да санкционира и премахва незаконни обекти, може само да ги констатира. Премахването им е в правомощията единствено ДНСК и община Несебър, към които ръководството на Слънчев бряг” АД нееднократно е отправяло сигнали, но без резултат. Представителите на държавата и общината досега не са намерили правни основания  да премахнат незаконните обекти. Нещо повече – през последните 4 години те не са намерили и време да назначат необходимите проверки.

 През юли 2014 г. е изпратен сигнал и до Главния прокурор за осъществяване на надзор и извършване на проверки за закононарушения.  И от там отговор няма, не е ясно дали изобщо прокуратурата е предприела някакви действие
„Не споделям подобна липса на отношение на административните органи към вменените им от закона правомощия.  Вън от съмнение е, че всички разписани процедури, в която и да е правова държава, предполагат първоначално извършване на проверка на място. Въпреки настояванията ни за извършване на такава проверка по времена активния сезон, когато собствениците на премесваемите обекти и съоръжения са тук, такива не бяха извършени. Никой от контролните органи не положи каквито и да е усилия за констатиране на фактите, поради което нарушителите запазиха обектите си”, пише в поредния си сигнал Златко Димитров.

При проверки на територията на курорта „Слънчев бряг” АД е констатирало над 700 незаконни търговски обекта. Пълният им списък много пъти е изпращан до ангажирани държавни органи - ДНСК, РДНСК-ЮИР, РОНСК-Бургас. Сигнали са изпращани и на Община Несебър. Въпреки това броят на незаконните обекти не намалява, увеличава се. През лятото на 2014 г. само в парцелите, прилежащи към хотелите, са констатирани 467 незаконни постройки. Това са предимно търговски обекти, отдавани от собствениците на хотели под наем, с което те навлизат в сферата на „сивия икономически сектор”. Протоколът, в който са описани и снимковият материал към него също са изпратени в министерството. 

Има вероятност броят на този вид незаконни обекти през 2015 г. да още по-голям. В момента дружеството подготвя комплекса за предстоящия туристически сезон, облагородява инфраструктурата и изгражда нови тротоари, включително край алеите към хотелските комплекси. Незаконните обекти „изникват” по новите тротоари веднага след края на ремонтите.

Язвата на Слънчев бряг са заведенията и сергиите по крайбрежната алея.  С разнообразния си, но еднакво неугледен външен вид, с натрупаните по земята или окачени на високо стоки  и с опасно стърчащи елементи, те водят до обезличаване архитектурата на околните сгради и принизяват имиджа на курорта. Прекомерно големият брой преместваеми обекти създава проблеми и при поддържането на чистотата около тях.

Крайбрежната алея е собственост на „Слънчев бряг” АД. Според Закона за устройство  на Черноморското крайбрежие и по одобрена от Община Несебър схема дружеството има право да  постави 35 преместваеми обекта на крайбрежната алея. То не е разположило нито един обект, нито е предоставило на други лица подобни права. Въпреки това крайбрежната алея е „барикадирана” от сергии и бараки. Собственикът на алеята не разполага с информация чии са те, как са получили ток и вода и разполагат ли с необходимите разрешителни, за да извършват търговска дейност.

От тази ситуация  търпи загуби не само „Слънчев бряг” АД, а курортът като цяло. Те дискредитират комплекса. Увреждат и обществените интереси, като ограничават свободното движение по алеите,  създават безпорядък , драстично се разминават с общата визия и влошават облика му.  Крайбрежната алея от години е утвърдено място за разходки. Няма логика точно там туристите да се препъват в закачалки с дрехи, обувки и щандове с козметика.
Според ръководството на „Слънчев бряг” АД ще е абсурдно за поредна година всичко това да остане незабелязано от контролните органи в държавата. Дружеството считат, че не съществуват нормативни пречки за премахване на незаконните съоръжения и моли държавата, в лицето на регионалното министерство, бързо да упражни своите правомощия, за да спаси предстоящия туристически сезон.

Няма коментари:

Публикуване на коментар